top of page

Sbírka "TRAKTŮREK"

Vážení přátelé,

po zkušenostech z loňského roku i uplynulých let, se sekáním trávy na cvičištích, rozhodli jsme se pro zakoupení  traktůrku. Ten by měl mít co nejvyšší kvalitu, výkon, největší záběr a sběrný koš. Spolu s tím i možnost servisu v blízkém okolí. Jeho přibližná cena je 50.000,-Kč.

 

Aby se celá částka nemusela platit s peněz, kterými náš klub disponuje, nějaké peníze budou získány i od sponzorů, chtěli bychom dát část peněz dohromady dobrovolnou sbírkou mezi členy ZKO.

 

Proto bych vás chtěl za výbor ZKO poprosit, kdo byste chtěl a mohl přispět finančním příspěvkem v jakékoliv výši, zašlete či uložte svůj peněžitý dar na účet ZKO Rakovník u MONETA Money bank a.s.: 219941112/0600.  Do poznámky uveďte prosím své jméno a příjmení a slovo "traktůrek".

Za každou stokorunu bude danému členovi odečtena jedna brigádnická hodina.

 

Bude-li takto i od sponzorů vybrán dostatek peněz, zakoupíme traktůrek letos. Věřím, že velkou měrou přispěje k jednodušší a rychlejší údržbě travnaté plochy našich cvičišť. Tímto tedy vyhlašuji dobrovolnou finanční sbírku mezi členy ZKO na nákup travního sekacího traktůrku, která potrvá od této chvíle až do konce května 2017. Sbírku prodlužuji do konce června 2017!

Již předem za celý výbor ZKO Rakovník velice děkuji všem členům, kteří přispějí nebo již přispěli a pomůžou tak dále zlepšovat výcvikové podmínky v naší organizaci!!!
                                                                                                 Daniel Lukeš, předseda ZKO Rakovník

Seznam dárců na traktůrek ke dni 28.2.2018:

 

Pavel Pochman 

Radek Bechyně 

Dušan Korenko

Miluška a Daniel Lukešovi

Miloš Sladkovský 

Zdeněk Sladkovský

Andrea Bendová 

Jitka Hubáčková 

Stanislava Melčová 

Marie Hrdličková 

Hana Čapková 

Martin Černý

Hana Hvězdová

Zdeňka Šímová

Jana Pečínková 

Lucie Macáková 

Jiří Horáček 

Karel Adámek

Jan a Gábina Bubelovi

Hana Steinerová 

Petra Holíková

Monika Bystrianská 

Miloš Mikšovic

Jan Tykal

Ilona a Bohouš Wachtlovi 

Markéta Krobová 

Celkově je k datu 28. února 2018 vybráno na traktůrek 24.960,-Kč.

Mnohokrát dárcům výbor ZKO děkuje!!!

bottom of page